เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา

เป็นจุดสังเกตที่สามารถเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตรงกลางได้ ภูเขาหินปูนขนาดเล็กและใหญ่ของอ่าวพังงาถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่สามารถไปจากพระอาทิตย์ขึ้นและขอบฟ้าได้ พร้อมสอดแทรกระหว่างภูเขาลูกใหญ่กับลูกเล็ก นอกจากนี้ ตอนกลางคืนยังเห็นดาวบนฟ้า
วิธีการเดินทาง: ใช้เส้นทางพังงา-คอกลอย o โคกกลอย-พังงา แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบ้านท่าอยู่-คลองเคียน อีกประมาณ 15 กม. จะพบทางขึ้นจุดชมวิว และหลังจากลงจากรถแล้ว ก็เดินไปที่จุดชมวิวเพียงประมาณ 500-700 เมตรเท่านั้น