เกาะเจมส์บอนด์ จ.พังงา

เกาะเจมส์บอนด์ จ.พังงา  เกาะเจมส์บอนด์ หรือ เกาะตะปู เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ในปี พ.ศ. 2517 เกาะแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของฉากในภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ เกาะเจมส์บอนด์ไม่มีแนวชายฝั่ง แต่จะมีอ่าวที่ดูเหมือนล้อมรอบด้วยหน้าผา และภูเขาหินสูงชันที่มองเห็นได้จากเกาะเขาพิงกัน ตั้งอยู่หน้าเรือที่แล่นผ่านได้สะดวก ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จ่ายต่อเที่ยว