อุทยานแห่งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม่ ช่องแคบเขาขาดมีหน้าผาสูงชันริมแม่น้ำ ทำให้เกิดเป็นหุบเขาลึก ความลึกของหน้าผาจากสะพานออบหลวงถึงระดับน้ำปกติประมาณ 32 เมตร จุดที่แคบที่สุดคือ 2 เมตร ความยาวของช่องแคบประมาณ 300 เมตร
วิธีการเดินทาง: จากตัวเมืองเชียงใหม่โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 108 สายตรง – แม่สะเรียง ที่กิโลเมตรที่ 17 รวมระยะทางประมาณ 105 กม. ขับต่อไปอีกเรื่อยๆ จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติตระกูลออบหลวง