ภูชี้ดาว จ.เชียงราย

ภูชี้ดาว จ.เชียงราย มองจากยอดเขาสู่ท้องฟ้า จึงเป็นที่มาของชื่อภูชี้ดาว สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นจากจุดชมวิวภูชี้ดาวคือการชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่โอบล้อมทิวเขาสลับซับซ้อนในช่วงเช้าและรอบ ๆ ยอดเขาที่มองขึ้นไป เป็นภาพที่สวยงามมาก จุดชมวิวเกาะภูดาว 360
วิธีการเดินทาง: ถนนไปภูชี้ดาวจะอยู่บนเส้นทางเดียวกับภูชี้ฟ้า ห่างออกไปประมาณ 12 กม. แต่ถ้าผ่านดอยผาตั้งหรือเวียงแก่นจะถึงภูชี้ดาว