ดอยปุยหลวง จ.แม่ฮ่องสอน

ดอยปุยหลวงในอุทยานแห่งชาติแม่งาว เป็นการตามหาทะเลหมอกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ยิ่งไปในฤดูหนาว ภาพของทะเลหมอกก็พันกัน ประกอบด้วยทุ่งสีทองสวยงาม แดดแรง เย็น ซึ่งเป็นบรรยากาศของการเดินทางในป่า นี่คือความงดงามของขุนเขาที่มีลักษณะเป็นทะเลหมอก และทุ่งสีทอง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่ยังรอให้คนมาสัมผัสด้วยตัวเอง รับรองว่าทะเลหมอกสวยจริงๆ

วิธีการเดินทาง: ผ่านแม่สอด – ท่าสองยาง – บ้านแม่เงา – แม่งาว หรือใช้เส้นทางเชียงใหม่ – ฮอด – แม่สะเรียง – อำเภอสบเมย – บ้านแม่งาว – อำเภอแม่เงา